Spółdzielnia Socjalna Nowa Przystań powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół „Przystań” oraz Fundacji Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” w listopadzie 2013 roku w ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”. Szczerze powiedziawszy niewiele wiedzieliśmy o spółdzielniach socjalnych w momencie wstępowania do naszej. Projekt powstania takiej właśnie, złożonej z osób niepełnosprawnych, zrodził się  z myślą o tym, by te organizacje weszły w skład spółdzielni jako osoby prawne. WUP, który był stroną finansującą w projekcie, to zakwestionował i w związku z tym zostało nas 7 osób fizycznych.

Spółdzielnia socjalna łączy w sobie dwa wymiary: ekonomiczny i społeczny. W wymiarze ekonomicznym ma przynieść zyski  finansowe i utrzymanie konkretnym osobom, w wymiarze społecznym dokonuje się przywrócenie do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem i zepchniętych na jego margines z powodu braku pracy, choroby, czy jakiejkolwiek innej „inności”.

Celem powstania spółdzielni było stworzenie miejsc pracy i odpowiednich warunków do pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W sierpniu 2014  Spółdzielnia uruchomiła pralnię wodną. Spółdzielcy włączali się aktywnie w przygotowania do rozpoczęcia działalności. W ramach projektu przeszli cykl szkoleń, w czasie których wspólnie pisali biznesplan, uczyli się zasad funkcjonowania spółdzielni i prowadzenia działalności gospodarczej. Razem też pracowali przy adaptacji pomieszczeń na sklep i pralnię oraz dokonywali zakupu sprzętów i towaru do sklepiku.

W oczekiwaniu na przesuwający się w czasie dzień uruchomienia pralni podejmowali prace zastępcze ( pielęgnacja zieleni, prace porządkowe na terenie gminy Mielno, prace przy pielęgnacji dróg leśnych w Nadleśnictwie Manowo). Dzięki temu nabrali większej pewności siebie, umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami, wzmocnili poczucie własnej wartości, zintegrowali się jako zespół na miarę własnych możliwości. Szczególnie cennym doświadczeniem był praca w Nadleśnictwie Manowo, możliwa dzięki wielkiej życzliwości Pana Nadleśniczego i doświadczeniu Jego radcy prawnego. Te dwa czynniki sprawiły, że przez miesiąc 4 osoby ze Spółdzielni znalazły tam zatrudnienie.

W skład spółdzielni wchodzą osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność spowodowana jest  w większości przypadków chorobą psychiczną. Osoby te wcześniej wykluczone ze społeczeństwa lub zagrożone tym wykluczeniem, teraz pracują, podejmują własne decyzje, stawiają samodzielnie czoło napotykanym trudnościom, mają własne plany i marzenia. Zdrowym ludziom może być trudno wyobrazić sobie ile determinacji i odwagi potrzeba, aby przełamać swoje wycofanie, lęki, obawy i wyjść z izolacji spowodowanej tego rodzaju doświadczeniem  kryzysu psychicznego i pójść dalej, do przodu biorąc odpowiedzialność za siebie.

Z naszych doświadczeń wynika, że osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagają pracy, w której brak jest presji czasu: jest konkretne zadanie do wykonania za określone wynagrodzenie, ale tempo nie ma takiego znaczenia, co powoduje, że nie pojawiają się lęki i stres. Z drugiej jednak strony obserwujemy, że właściwa motywacja do pracy pomaga przezwyciężać obawy i lęki w sytuacji stresującej, co z kolei wzmacnia osoby chorujące w drodze do zdrowienia.

W roku 2014/2015 członkowie Spółdzielni Socjalnej Nowa Przystań współpracowali z koszalińskim OWES- em, dzięki czemu mogli korzystać z fachowego doradztwa biznesowego, szkoleń, kursów oraz indywidualnych spotkań z trenerem- coutchem. Od września 2013 roku żaden z członków Spółdzielni nie doświadczył kryzysu psychicznego  i nie był hospitalizowany.

Facebook